Kalite

Kalite

   Cankor Etiket 5S yönetim sistemini en iyi şekilde uygulamaktadır. Üretim süresince ayıklama, düzenleme, disiplin, temizlik ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak tüm departmanlarda hedefine ulaşmaktadır.5s Yöntemi Üretim sürecinde verimliliği ve düzeni arttırır kaliteyi yükseltmeye yardımcı olur.
   5S, iş yerinde düzeni ve temizliği sağlamak için kullanılan Japonya kökenli bir metodolojidir ve beş aşamadan oluşur: Seiri (Sınıflandır), Seiton (Düzenle), Seiso (Temizle), Seiketsu (Standartlaştır), Shitsuke (Sürdür).
• Seiri (Sınıflandır)
  •Amaç: Gerekli ve gereksiz malzemeleri ayırmak.
•  Seiton (Düzenle)
  Amaç: Gerekli malzemeleri düzenli ve erişilebilir hale getirmek.
•  Seiso (Temizle)
  Amaç: Çalışma alanını temiz tutmak ve düzeni korumak.
Seiketsu (Standartlaştır)
  Amaç: İyi uygulamaları standartlaştırmak ve sürekli olarak uygulamak.
• Shitsuke (Sürdür)
  Amaç: 5S uygulamalarını sürekli olarak korumak ve geliştirmek.

Sertifikalarımız

5S, Japonya kökenli bir iş yeri organizasyon yöntemi olup, iş yerinde düzen, temizlik ve verimliliği artırmayı hedefler. Beş aşamadan oluşur: Seiri (Sınıflandır), Seiton (Düzenle), Seiso (Temizle), Seiketsu (Standartlaştır), Shitsuke (Sürdür).

5S uygulamaları, iş yerinde düzen ve temizliği sağlar, verimliliği artırır, israfı azaltır, iş kazalarını önler ve çalışan motivasyonunu yükseltir.

İlk olarak, 5S hakkında eğitim ve bilgilendirme yapılır. Ardından, Seiri aşamasıyla gereksiz malzemelerin ayıklanması, Seiton ile düzenlenmesi, Seiso ile temizlenmesi, Seiketsu ile standartlaştırılması ve Shitsuke ile sürdürülebilirliğinin sağlanması adımları izlenir.

5S, üretim tesislerinden ofislere, hastanelerden depolara kadar geniş bir yelpazedeki iş yerlerinde uygulanabilir.

Genellikle en zor aşama Shitsuke (Sürdür) aşamasıdır. Çünkü sürekli olarak 5S uygulamalarının devam ettirilmesi ve çalışanların bu düzeni sürdürmesi zamanla zorlaşabilir.

Evet, 5S’in başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tüm çalışanların bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir. Eğitimler, 5S prensiplerinin doğru anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar.

5S uygulamasının maliyetleri genellikle düşüktür ve büyük yatırımlar gerektirmez. Ancak, eğitim, etiketleme ve düzenleme için başlangıç maliyetleri olabilir. Bu maliyetler, uzun vadede sağlanan verimlilik artışı ve israfın azalmasıyla telafi edilir.

5S uygulamasının maliyetleri genellikle düşüktür ve büyük yatırımlar gerektirmez. Ancak, eğitim, etiketleme ve düzenleme için başlangıç maliyetleri olabilir. Bu maliyetler, uzun vadede sağlanan verimlilik artışı ve israfın azalmasıyla telafi edilir.

5S uygulaması başarısız olduğunda, nedenlerinin belirlenmesi ve düzeltici önlemlerin alınması gereklidir. Eğitimlerin tekrarlanması, denetimlerin artırılması ve çalışanların motivasyonunun sağlanması gibi adımlar atılabilir.